Retningslinjer og saksbehandling i forbindelse med plassering av midlertidige husvære i elgjakta

Vi går nå inn i en ny 4 års periodefor elgjakt på statsallmenningen. I den forbindelse er det en del nye lag på nye felt. Det finnes retningslinjer for saksbehandling ved etablering/plassering av midlertidig husvære i forbindelse med elgjakt på statsallmenningen/Statskog SF sin grunn.

Disse finner du her.

Foto: Ole Opseth

Foto: Ole Opseth

Merète Trangsrud