Resultater fra rype- og skogsfugltaksering

Resultatene fra høstens rype- og skogsfugltakseringer er klare og det var som fryktet lite fugl å finne. Smågnagerbestanden som var litt på oppgang i fjor høst med lemen noen steder i fjellet kollapset i løpet av vinteren og den seine og kalde våren var ikke den beste for kyllingproduksjonen. I år ble det lagt ut 20 nye linjer i skogsterreng på statsallmenninga for å prøve få et bedre estimat på skogsfuglbestanden, tidligere har det blitt taksert mest i fjellterreng med tanke på ryper. Det har siden takseringene startet i 2007 nesten ikke blitt funnet så lite fugl og små kull som i år. Nytt fra i år er at Kvitvorda og Østfjellet er slått sammen og kalles nå Vilt 2. På statsallmenninga er sone 1, sone 3 og Gløtvola slått sammen og kalles Vilt 3. Det er gjort for å få et større datagrunnlag og estimatene blir da sikrere. 

Årets resultater for ryper.
Årets resultat for skogfugl
Her er en oversikt fra 2007 til 2014 med gamle inndellinga 

Gasta Design