Resultater fra årets rypetaksering

Forventningene til høstens rypejakt har vært oppadgående med positive tilbakemeldinger fra flere fjellområder i Sør-Norge den siste tiden og det knyttet seg stor spenning til resultatene fra Engerdaln. Desverre ser det dårlig ut for Engerdaln etter årets takseringresultater som ligger omtrent på fjorårets lave nivå med 9 ryper pr kvadratkilometer og en produksjon pr høne på 5,4 kyllinger samlet for alle områdene. Engerdal fjellstyre vil i møte 27. august avgjøre om det blir solgt mere jaktkort i september og om det skal åpnes for jakt på skogsfugl og rype fra 2. oktober og en periode. Ut i fra takseringsresultatene vil administrasjonen foreslå for fjellstyret noe i nærheten av samme opplegget som høsten 2013 hvor det var en periode med skogsfugljakt fra 2. oktober uten rypejakt. Fjellstyret vil også avgjøre fangstbegrensninger pr dag og uke i samme møte. 

Takseringsresultater med historik og forklaring

Gasta Design