Restaurering av gapahuker

For en del år siden ble det satt opp flere gapahuker og utedoer i Elvdalen fra Trysil grensa til Elvbrua. Nå er det tid for å bytte tak på noen av dem. Er fint med halvkløvninger som tak men det har begrenset levetid. Istedenfor halvkløvninger blir det nå takpapp og forhåpentligvis tette tak.

Bjørnar Johnsen