Reirprosjektet i Hedmark - årets reirmelding

Unknown.png

Våren 2014 var reirprosjektets sjette sesong og det har vært overvåket totalt 40 reir med og uten kamera. 32 storfuglreir, 3 orrfuglreir, 4 lirypereir og 1 fjellrypereir. Det var kun storfuglreir som ble røvet og av disse ble 15 (40 %) røvet. Når det gjelder hvilke arter som røver reir er det ingen overraskelser i år bortsett fra jerven som er for kurositet å regne. Dette var prosjektets jerv nr. 2. 40 % tap for storfugl er litt mer overraskende da det gjennom våren var særdeles mye smågnagere i skogen. I Engerdal var det som kjent 6 røyreir med kamera hvor et ble oversvømt av bølger, et ble røvet av mår og to røvet av rev og to reir klekket ut kyllinger. Rypetakseringene har begynt og fortsetter ut uka, er varierende meldinger så langt men noen positive meldinger er det. I fjellstyremøte den 27. august vil det bli bestemt ut fra takseringsresultatene om det blir utvidet rypejaktkvote i september og om det blir rype- og skogsfugljakt fra 2. oktober. Dags- og ukekvoter vil også bli bestemt. 

Årets reirmelding

Gasta Design