Rådyrbukken

Lørdag kveld fikk fallviltgruppa i Engerdal beskjed om at det lå et dødt rådyr i veikanten sør i Engerdaln ved oppkjøringa til Blakkstøtlandet. Andre Myrvold hadde kjørt forbi og synes det var rart rådyret lå der uten å se noe til hvem som hadde kjørt på bukken, og ringte derfor fallviltgruppa for å varsle om hendelsen. Når jeg ankom 20 minutter seinere var det fortsatt ingen bilfører å se. Rådyret var drept momentant i påkjørselen og hadde nok kommet under bilen, sjåføren så ut til å ha stoppet og dratt dyret ut på veikanten. Det er viktig at alle som kjører på hjortevilt varsler politiet eller fallviltgruppa, det er også en plikt i forhold til lovverket å varsle om dette. 

Gasta Design