Radiomerking av revetispe

Denne voksne revetispa ble radiomerka 18. oktober på Kvisla. Reven hadde gått i revebåsen til Dagfinn Lillestu som varslet Vidar Trøen som er sjefen for revmerkinga i Engerdal, fjellstyrets mann er bare med som reveholder og hjelpemann. Det er Morten Odden fra Evenstad som leder dette forskningsprosjektet som ønsker å finne ut mer om reven og dens leveområder i løpet av ca 260 dager for da er båndet programmert til å falle av. Båndet er programmert til å ta ned posisjoner hver fjerde time og sender posisjonene til en server en gang i døgnet om det er mobilforhold. Reven er ikke fredet for jakt siden noe av formålet er å se på jaktdødelighet. Om noen har revebåser hvor det går inn rev er prosjektet veldig interessert i og radiomerke reven og  belønner alle fanga rever med 1000 kr. Her kan man se posisjonene til revetispa fra den 18. oktober.  Som man kan se lever denne reven erfaringsmessig i et meget farlig område siden den pendler mellom Risbakken og Kvisla. På Kvisla er det flere reveåter hvor det er meget utrygt for en rev og i tillegg er det langbeinte revehunder som kan få ferten av den. Men erfaringsmessig er det den storre revdødaren Nelly Karlsen som nok er den største trusselen for reven, Nelly har også en viss erfaring med felling av radiomerka rever. På Risbakken er det heller ikke trygt hvor Kai Røhnes sitter klar på åte for å vinne den interne revekonkurransen med Nelly.       

 

Revemerking.JPG
Jan Nordvålen