Radiomerka reven flykta fra Kvisla

Reven som ble merka i revebåsen til Dagfinn Lillestu i vinter ser nå ut til å ha flykta fra åtejegerne på Kvisla og søkt tilflukt i området rundt Fjellgutusjøen. Tidligere har radiomerka rever ved Kvisla hatt høy dødelighet og en utvandring nordover kan ha berga livet til denne reven på senvinteren. Nå er revejakta slutt for i vinter og den går tryggere tider i møte. 

rev merka.png
Bjørnar Johnsen