Prøvefiske i Kroketsjøen

Foto: Tore Stengrundet

Foto: Tore Stengrundet

Femund-/ Trysilvassdragets fiskefond bevilget sist høst penger til prøvefiske i Kroketsjøen. Det praktiske arbeidet er nå utført og resultatet bød ikke på veldig store overraskelser. På ni garn med maskevidder fra 14 mm - 45 mm, samt ett nordisk prøvegarn med masker fra 5 mm - 55 mm, ble det fanget 103 ørreter, to røyer og en ørekyte. Kun fire fisker var over 25 cm og bare en av dem over 30 cm. Mange av småfiskene, hunnfisk ned i 19 cm inkuldert, var i tillegg kjønnsmodne. Erfarne Kroketsjøfiskere vil nok nikke og si at slik er det på Kroketsjøen. Får du en fisk over 30 cm, har du fått en av de store. Samtidig er vannkvalitet og utvalg av næringsdyr god, med marflo og snegler i rikt monn, så med enkelte tiltak kan det være mulig å få til riktig fin fisk i det vakkert beliggende vannet nord for Sorken.

Mageinnhold     
Minste gytemodne hunn

Gasta Design