Protokoll fra Fjellstyremøte 26. april.

Protokoll fra Fjellstyrtemøte den 26 april er klar, og du finner den under fanen styrearbeid.

Neste fjellstyremøte der et ekstrainnsatt møte den 11. mai. Innkalling og sakspapirer til dette møtet gjøres tilgjengelig i løpet av morgendagen.

Foto: Arkiv/Ole Opseth

Foto: Arkiv/Ole Opseth

Ole Opseth