Protokoll fra fjellstyremøte 11. mai.

Fjellstyret hadde et ekstrainnsatt møte den 11 mai hvor det bl.a. ble vedtatt en høringsuttalelse til friluftskartleggingen i Engerdal kommune. Protokollen finner du som vanlig under menyfanen styrearbeid.

Foto: Ole Opseth

Foto: Ole Opseth

Ole Opseth