Protokoll fra fjellstyremøtet den 25 mars.

Foto: Arkiv. ID:60

Foto: Arkiv. ID:60

Nå er protokollen fra Fjellstyremøte den 25 mars klar. Du finner den under menypunktet Styrearbeid. Er du nyssgjerrig på hvordan Fjellstyret har disponert sitt bidragsbudsjett for 2015 bør du absolutt studere denne protokollen. Det ble gitt bidrag til mange gode prosjekt. Hele Bidragsbudsjettet ble dessuten disponert, noe som gjør at det i prinsippet ikke er igjen ledige midler på årets budsjett. 

Gasta Design