Protokoll fra Fjellstyremøte

Protokollen fra siste fjellstyremøte er klar og ligger under fliken "Fjellstyrepolitikk" på denne siden, eller du kan rett og slett klikkeher. Møtet var et ekstrainnsatt møte og foruten godkjenning av protokoll fra forrige møte var det søknaden fra Femund Tre As om økonomisk støtte som ble behandlet.

Fjellstyret har ingen møter i juli og neste fjellstyremøte er den 27. august kl 19:00 i Skrivargarden på Drevsjø. 

Gasta Design