Protokoll

Foto: Arkiv/Lars Erik Pettersen. ID:614

Foto: Arkiv/Lars Erik Pettersen. ID:614

Protokollen fra styremøte i i Engerdal fjellstyre den 3. mai kan du nå lese her. Du kan lese alle protokoller fra og møtepapirer i forkant av fjellstyremøtene under menyknappen "Styrearbeid".

Neste fjellstyremøte er den 31 mai kl 19:00.

Gasta Design