Ørretfangst.

Foto: Kjetil Glitre Sørensen-Ødegård ID:688

Foto: Kjetil Glitre Sørensen-Ødegård ID:688

Fikk et trivelig bilde av Kjetil Glitre Sørensen-Ødegård som har vært på fisketur langt sør i nasjonalparken midt i Juli. Denne smellfeite ørreten veide 1,4 kg og det er ingen opplysninger om hva agn som ble brukt for å lure denne fine fisken. Er mulig å oppleve et bra høstfiske nå i slutten av august før fredningstida.

I elver og bekker er alt fiske forbudt f.o.m. 1. september t.o.m. 15. november med følgende unntak:

  • Stangfiske tillates i Femundselva fra Galtsjøen til Trysil grense.
  • Stangfiske etter harr tillates i Gløta, Isterfossen og Sømåa. Her tillates imidlertid ikke aktivt fiske etter ørret i denne perioden. All fanget ørret skal derfor straks settes mest mulig uskadd ut igjen. 

I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, men forutsatt at fisket foregår mer enn 50 meter fra fiskeførende innløps- eller utfallsos. 

Gasta Design