Ørnetatt reinskalv

Foto: Bjørnar Johnsen ID:668

Foto: Bjørnar Johnsen ID:668

Tommye Granberg var ute på tur med elghunden ovafor Moafeltet mot Berget da hunden tok overvær. Tommy fulgte spent på og speidet etter elg eller noe annet spennende og ble nok litt skuffa da var det en død reinskalv som nylig var drept som hunden hadde vær av. Rovviltkontakt i Engerdal, Bjørnar Johnsen fikk melding om kalven og den ble obdusert. Skadene på kalven var typisk for kongeørn. Bakloa på ørna har gått inn i skalletaket midt mellom øya til kalven og det er bloduttredelser rundt hullet som viser at det har skjed mens kalven var i live. Er imponerende at kongeørna dreper så stort bytte, men for samene er det kjedelig å få melding om slike hendelser.  Dødsårsaken. 

Gasta Design