Oppsummering av høstens elgjakt.

Elgjakta er over og nå har alle sett elg skjemaene kommet inn så prøver på en oppsummering her. Fellingsprosenten på hele allmenninga ble 85. Ordinær kvote var på 131 elg i tillegg ble det felt 4 tilleggsdyr (2 sør for Drevsjø og 2 nord for Drevsjø) og en kalv under 50 kg som ikke ble tatt på kvoten. Valdaln skøyt ei lita ku med skuddskade og den ble kassert. Så ved uttregning av fellingsprosenten er det brukt 116 skutte elger med kvote på 136. For hele allmenninga er fellingsprosenten  85,3 som er lavere enn normalt og det var 20 dyr av ordinær kvote som ikke ble felt. Det ble felt 19,8% kuer, 18,1% okser, 11,2% fjorku, 19.8% fjorokse og 31% kalver. Er felt mindre fjorku enn normalt og desto mer fjorokse. Er over målsettingen med 19,8 % ku og under målsettingen med 18,1 % okse, her er nok noe av forklaringen med innføring av stor og liten okse og en del lag sleit med å finne liten okse. I år ble det større forskjell i fellingsprosenten nord og sør for Drevsjø enn normalt. Sør for Drevsjø 90,5% og nord for Drevsjø 79%.
Fellingsprosenten ble litt lavere i år enn normalt og kan forklares noe med at en del jaktlag kom på nye terreng. Ellers har jeg fått en del tilbakemeldinger om at en del jaktfelt hadde lite kalv og ungdyr. Mulig en forklaring her kan være den harde snørike vinteren som var og regner da med at dødeligheten var større enn normalt blant kalvene og en del kuer var nok i dårlig kondisjon på våren og kasta kalven. Det ble også sett lite kuer med to kalver i høst som kan være samme forklaring. Her blir det en feil i sett elg skjemaet når det blir sett enslige kalver så vil det se ut som produksjonen er større enn den er.
Det ble feilfelt 5 kuer og en okse. 9 kalver var under 50 kg og 8 av de var kukalver. Nord for Drevsjø ble det felt 6 kukalver med en gjennomsnittsvekt på 50,7 kg – Bra slike smådyr blir tatt ut, men urovekkende for elgstammen. Den tørre sommeren og harde vintern får ta noe av skylda for de lave vektene. Leste en svensk undersøkelse om tørkesommer og kalvevekter – en tørr sommer ga lavere vekter og kuer i dårligere kondisjon om høsten som medførte lavere kalveproduksjon neste vår igjen – får håpe det blir en bedre vinter for kuene i år og ikke det slår til her.  
Tildelt og felt elg statsallmenninga i Engerdal
Sett elg pr dag
Dagsverk pr felt elg
Ku pr okse
Gjennomsnittsvekter sør for Drevsjø
Gjennomsnittsvekter nord for DrevsjøDSCN6089.JPG
Bjørnar Johnsen