Nytt liv i Kratltjønnan

Prosjektet med å få tilbake naturlig rekruttering av røye i Kratltjernene ruller og går. Rett nok ruller det sakte, men det ruller i alle fall i riktig retning. Fjorhøstens rognplanting ble nylig kontrollert og ga gledelige resultater. Hele 57 % av rogna som ble satt ut i vibertbokser hadde klekt. Neste ledd i prosjektet blir å øke omfanget på rognplantingen, slik at det fortsatt er igjen en brukbar mengde røye når sultne ørreter og abborer har fått sitt.

Foto: Tore Stengrundet

Tore Stengrundet