Nye regler for bålbrenning

Foto: Merète Trangsrud ID:366

Foto: Merète Trangsrud ID:366

Fra og med i morgen (15.04.) og til og med 15.09 er det forbud mot bålbrenning. Fra 1. januar i år er det en endring i forskriften om brannforebygging som tilsier at forbudet nå gjelder all utmark og ikke bare skogsmark som tidligere. Forskriften sier derimot også, at: "Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann". Det vil i praksis si at du er ansvarlig ved en eventuell brann som følge av bålbrenning.

Les forskriften her.

Minner også om at vi nå er 2 uker inn i båndtvangstiden for hund som varer til og med 20. august.

Gasta Design