Nye bruer over Grøtåa

Foto: Tore Stengrundet ID:603

Foto: Tore Stengrundet ID:603

For å krysse Grøtåa nedstrøms Krokethåen har en de siste årene måttet balansere på glatte, lavtliggende, halvråtne og fåtallige stokker. Med tung sekk og fossende kaldt vann er det neppe særlig fristende med et bad, så nå er tre av de fire bruene, eller kloppene om du vil, byttet ut med nye. De nye er høytliggende, mindre glatte, alt annet en råtne, ligger tre i bredden og er til og med delvis utstyrt med rekkverk. God tur over Grøtåa til alle sommerturister!  

Barking          
Frakt        
Bru     
Tre generasjoner

Gasta Design