Dagens elgfall

For de som ønsker bra med vind under elgjakta må det ha vært en bra dag og det er skutt 14 elger på statsallmenninga i dag. Kalveskytinga er godt i gang og det er skutt 7 kalver. Berget, Sorken, Stenbekkhauga, Løvåsen Nord, Granbergtangen, Skjærbekkdaln og Buvika har fått kalv. Med den tørre beitesommeren som har vært i sommer må det forventes lavere kalvevekter og med den nye vektgrensa hvor kalver under 50 kg er gratis for jaktlaget vil nok et par av kalvene bli gratis dyr og det er bra. Det er en ønsket målsetting å ta ut små kalver og viktig at jegerne følger opp det for å bedre det framtidige avlsmaterialet i elgstammen. Sundet, Vurrusjølia øst, Valdaln og Risbakken har skutt ku og i tillegg fikk Sundet en fjorokse. Vurrusjølia vest har skutt en piggokse og Løvåsen sør en 4 tagger okse. På bildet er det en meget fornøyd elgjeger fra Vurrusjølia øst.

På den private delen har det kommet melding om en kalv fra jaktlaget til Jan Erik Nordgård i Vestlia og ei fjorku i Moalia. Engeren vest har fått en kalv.

IMG_0729.jpg
Bjørnar Johnsen