NINA på prøvefiske

Foto: Tore Stengrundet ID:463

Foto: Tore Stengrundet ID:463

Som oppfølging av det avsluttede kalkingsprosjektet gjennomfører Norsk institutt for naturforskning, NINA, prøvefiske i utvalgte vann. I Engerdal er det Nordre Røvoltjønna, Nordre Revlingsjøen og Butjønna som har blitt undersøkt. Sistnevnte er, som du kan lese på denne websiden, nylig tynningsfisket av fjellstyret og huser i all hovedsak smårøye. I Revlingsjøen bestod fangsten, som forventet, av ørret og røye i alle størrelser opp til snaut kiloen. Fisken var i god kondisjon og ørret dominerte. I Nordre Røvoltjønna (bildet), som er kjent som et godt fiskevann med fin ørret og røye, var det noe overraskende småabbor som fylte flest masker. I tillegg er det tydelig god ørretrekruttering i vannet, noe et stort antall ørret opp til c 500 g viser. 

Gasta Design