Nødforing av rådyr

Rådyrbestanden i Engerdal er høyere enn på mange år og en medvirkende årsak til det er nok noen snille vintre for rådyra. Denne vinteren blir ikke bra for rådyra med rekordmye snø og i tillegg har mattilsynet bestemt at det ikke er lov å fòre rådyr pga av sjukdommen CWD. Mattilsynet har nå sendt ut brev om at kommuner kan søke om midlertidig nødforing av rådyr. Er det noen som ønsker å fòre rådyr gi beskjed snarest til fjellstyret så sender fjellstyret søknaden til kommunen som sender en samlet søknad til mattilsynet.
Følgende må være med i søknaden;
Konkret beskrive stedsnavn på den enkelte fôringsplass,
Hvem er ansvarlig ved de enkelte fôringsplasser?
Hva det skal fôres med?
Hvilket tidsrom skal fôringen pågå?
Plan for nedtrapping av nødfôring?
Det må fremgå hvor ofte det føres tilsyn med fôringsplassen.
(foringen skal være rettet mot rådyr, og unormal oppførsel av rådyr på foringsplass skal varsel til kommunen / fallviltmannskap )

En del rådyr er allerede i dårlig kondisjon og det er viktig at det startfores forsiktig og foringsplassen må legges slik at dyra ikke må krysse veier. Det er mange rådyrpåkjørsler om dagen. 

 

 

20161207_065527.jpeg
Bjørnar Johnsen