Musefangst i Gutulia

Foto: Jan Nordvålen ID:206

Foto: Jan Nordvålen ID:206

I Gutulia nasjonalpark har årlig registrering av smågnagere vært en del av et overvåkningsprosjekt siden begynnelsen av 90-tallet. SNOs Ole Vangen har vært lokal musefanger fram til i sommer, men nå har fjellstyret fått oppdraget og Jan Nordvålen, fjellstyrets musespesialist, var ute og fangsta forrige uke og på bildet er hele fangsten avbilda. Det blir brukt400 felledøgn i nasjonalparken hvert år og det benyttes rappfelle agnet med veke dyppet i matolje, ikke for å få mest mulig smågnagere, men derimot for å ha en enkel metodikk som kan brukes år etter år. Årets fangst på bare 1 mus er ikke unormalt, siden 1995 har det vært 7 år uten fangst og 2 år med bare 1 mus. Toppårene var 2010 og 2011 med hele 53 og 59 mus og lemen. I 2013 og 2014 var det også veldig bra med smågnagere med henholdsvis 13 og 12 mus i fangstene. I vinter skjedde det noe med smågnagerbestanden og det har vært veldig lite mus å se i sommer. Smårovviltet har hatt lite smågnagere denne våren og sommeren og det vil da bli et hardere predasjonstrykk på småviltbestandene. Den kalde og våte våren og forsommeren var heller ikke bra for rype- og skogsfuglkyllinger og det var nok lite insekter og larver å finne. Det er også ei rute med fuglekasser i Gutulia som er med i et overvåkningsprogram og i våres var det unormalt mange småfugler som ikke fikk fram unger. 

Musfangst fra 1995 til 2015

Gasta Design