Møteprotokoll fra fjellstyremøte den 12 mars.

Foto: Ole Opseth

Foto: Ole Opseth

Møteprotokollen fra fjellstyremøte den 12 mars er nå klar. Du kan gå in under fliken Fjellstyrepolitikk og klikke på rett dato eller du kan klikke her.
Som tidligere annonsert var det mange tilskuddsaker på saklista på dette møtet. Søknadsmengden var stor og det var en beinhard prioritering i forhold til reglene for bidragsbudsjettet. Mange gode formål fikk dessverre ikke penger denne gang. Men det positive er at også flere bra prosjekt fikk tilskudd. Fjellstyret i Engerdal er i en særstilling ved at de faktisk har ett opparbeidet overskudd i fjellkassa og har denne muligheten til å gi bidrag til lokale formål. Dessverre ser det ikke slik ut i mange andre fjellstyrer rundt omkring i Norge. 

Gasta Design