Mindre rev eller dårligere revjegere?

Mulig revjegerne i Engerdal har blitt mer glad i sofaen de siste åra hvis enn ser på nedgangen i antallet skutte rev de siste åra. Fra et av toppåra med 166 felte rev i 2011 har det gradvis gått ned til bare 78 felte rever i 2014. En annen grunn kan være at det faktisk er mindre rev som følge av den satsinga som fjellstyret har med å premiere uttak av smårrovilt. Fjellstyret er også med i prosjektet på spor etter rødreven som har en målsetting om å redusere revestammen over større områder for å se om det har en poitiv effekt for småviltet. 

Diagram over felte rev fra 1992
Felt smårovvilt fra 1992

Gasta Design