Merka reven ved Sorken er i farta

Merkareven ved Sorken er fortsatt i live, er nok tryggere på Sorken enn ved Kvilten hvor det ikke gikk mange dagene før merka reven der ble skutt på åte. Ved Sorken er det såvidt fjellstyret veit bare Per Ola som har reveåte og kan være en trussel mot denne reven, men utifra fangstresultatene fra Per Ola de siste årene er han kanskje ikke den største trusselen. Merkareven ved Sorken har tydeligvis Sorken sentrum som sitt favorittsted med noen utstikere mot Gjermundsvika, Sorksjøen, Litlseteråsen og Dalsvika. Dalsvika blir antalgeligvis mer populær i dagene som kommer siden det blir slakta rein der i dag og da vil det alltids bli noen slakterester til en sulten rev. 

Gasta Design