Lisensjakta på 7 ulver starter i dag.

I dag starter lisensjakta på ulv utenfor ulvesona og alle som ønsker jakte ulv må registrere seg som lisensjegere i jegerregisteret og jeger plikter også å registrere seg som bruker av Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste. Jeger må også ha rettighetshavers tillatelse til å jakte ulv. På statsallmenninga har alle elgjegerne det i elgkontraktene og andre som ønsker ha den muligheten kan sende en mail til fjellstyrekontoret og registrere seg. Klima- og miljødepartementet opprettholdt rovviltnemndas vedtak fra 19. juni om felling av 12 ulver utafor ulvesona, men all irregulær avgang fra vedtaksdato trekkes fra lisenskvoten og det betyr at det bare er igjen 7 ulver på kvota når jakta starter i dag. De ulva som er felt i skadefelling og nødverge etter 19. juni blir fratrekt kvota

Ulvetispa fra Heggeriset sist høst.

Ulvetispa fra Heggeriset sist høst.

Bjørnar Johnsen