Lisensjakt på ulv, jerv og bjørn

Det nærmer seg elgjakt og mange ivrige elgjegere er klar for årets høydepunkt som er elgjakta for mange. Er ekstra spennende at det kan dukke opp store rovdyr som det er lisensjakt på. Ulv, jerv og Bjørn er arter som kan dukke opp på en elgpost og da er det viktig at det er gjort noen forberedelser i forkant. Det er jakt på jerv, bjørn og ulvejakta starter 1. oktober. Bjørnejakta starta 21. august og varer til 15. oktober og det kan jaktes innenfor reinbeitedistriktet (grønn sone i forvaltningsplanen). Kvota er på 2 bjørner og vilkårene for å jakte bjørn kan du lese her. Bjørnejakta kan bare skje i perioden 1 time før soloppgang til 2 timmer før solnedgang. Jervejakta starta 10. september og varer til 15. februar og det er en kvote på 15 dyr i grønn sone i Hedmark, hvorav maksimalt 7 hunndyr. For resten av Engerdal (som ligger i blå sone) er det 6 dyr hvorav maksimalt 3 hunndyr. Kan lese protokollen fra rovviltnemda om jerv her. Ulvejakta starter 1. oktober og varer til 31. mars og kvoten er satt til 6 ulver. Jaktområdet for ulv er hele Engerdal med unntak av området mellom Elvbrua og Trysil grense på vestsia av Femundselva. Protokollen fra møte i rovviltnemda om ulv her. For å jakte på disse rovdyrene må man være registrert som lisensjeger i jegerregisteret i Brønnøysund. For ulv og bjørnejakt plikter man også å registrere seg med SMS varsling hos Fylkesmannen i Hedmark Det er bare følge linkene her og det koster ikke noe. Alle elgjegerne som jakter på statsallmenningen kan i henhold til elgkontrakten jakte på store rovvilt. Andre jegere som ønsker jakte rovvilt på statsallmenningen må ta kontakt med fjellstyrekontoret.
Foto: Bjørnar Johnsen

Gasta Design