Lisensjakt på jerv.

Lisensjakta på jerv starter Mandag 10. september og det kan skytes 20 jerver i Hedmark, av disse kan 5 dyr skytes innenfor ulvesona. Vedtaket er påklaget, men klagesaken er ikke ferdigbehandlet i Klima- og miljøverndepartementet så rovviltnemndas vedtak er dermed gjeldende inntil videre. Det betyr for Engerdaln sin del at det kan jaktes på alle 20 jervene i motsetning til tidligere år når kommunen var delt i blå og grønn sone og det bare kunne jaktes i grønn sone på hele kvoten. Alle som har elgjakt på statsallmenninga kan jakte jerv, de som ikke har det og ønsker være med på jervejakta kontakter fjellstyrekontoret på mail eller telefon. Jakt på jerv krever lisens og jegere registrerer seg på jegerregisteret.no i tillegg må jegerne registrere seg på Fylkesmannens SMS varsling for oppdatert informasjon om felte dyr. For mer informasjon se Fylkesmannens i Hedmark og rovviltsidene 

PIC001002.jpg
Bjørnar Johnsen