Lisensjakt på bjørn.

Klima og miljødepartementet fattet den 11. juli vedtak i klagesak om lisensfelling av bjørn i Hedmark. Tre bjørner kan felles i perioden 21. august til 15. oktober. En bjørn er allerede felt under skadefelling innenfor rovviltgjerdet i Trysil i juni og denne skal trekkes fra kvoten, så gjenstående kvote er to bjørner. Lisensfellingsområdet omfatter grønn sone, samt blå sone i Stor-Elvdal vest for Glomma. For Engerdal sin del er det tamreinområdet nord for Drevsjø og Bjønnberga hvor det kan jaktes bjørn. For å jakte bjørn må jeger ha rettighetshavers tillatelse, på statsallmenninga i Engerdal har alle som jakter elg det med i kontrakten at de kan bedrive lisensjakt på ulv, bjørn og jerv. Andre jegere som ønsker slik jakt må kontakte fjellstyret. Det er særlige vilkår for å bedrive lisensjakt, jeger må registrere seg i www.jegerregisteret.no og kryssa av for de arter som det skal jaktes på. I tillegg må jeger registrere seg på fylkesmannen sin SMS-varsling. Alle som deltar i lisensfelling plikter å holde seg oppdatert om gjenværende kvote ved å ringe bjørnetelefonen for jaktstart daglig. Opplysninger om kvote fås ved å ringe Fylkesmannens bjørnetelefon: 948 00 525. Mer info fra Fylkesmannen i Hedmark her  

DSCN6060.JPG
Bjørnar Johnsen