Lisensfelling av rovvilt.

Jakta nærmer seg og for de som skal være med på kvotejakt på gaupe eller lisensjakt på bjørn, ulv eller jerv må man registrere seg i Brønøysundregisteret og tillegg ha tillatelse fra rettighetshaver eller grunneier. Lisensfelling er skademotivert felling av bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i viltloven § 12, der kvoten er fastsatt av offentlig myndighet. Det kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i jegerregisteret for å kunne delta. Registreringen skjer i Jegerregisteret for hver enkelt rovviltart det enkelte jaktår og kan gjøres her. For de som skal jakte i Hedmark må man i tillegg registrere seg på SMS-varsling hos Fylkesmannen i Hedmark hvert år ved deltakelse på kvotejakt på gaupe og lisensfelling av bjørn og ulv. Lisensjakt på bjørn starter 21.august og rovviltnemda hadde møte om kvoten 16/5 hvor det ble foreslått 4 bjørner totalt ved skadefelling og lisensfelling i Hedmark, det er skutt en bjørn i Løten på skadefelling i sommer. Er bare grønn sone det kan jaktes bjørn i Engerdal. Grønn sone er innenfor reinbeitedistriktet som er nord for Drevsjø og Bjønnberga, og hvor reinen egentlig skal være. 

Gasta Design