Lisensfelling av 2 bjørner i Hedmark

Miljødirektoratet har åpnet for lisensfelling av to bjørner i Hedmark innenfor et avgrenset område høsten 2014, med jakttid fra 21.august til 15. oktober. I Engerdal er det den delen av kommunen som ligger nord for Rv 26 og Fv 218 som er med i jaktområdet. Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra 1 time før soloppgang til 2 timer før solnedgang og binne med unger er fredet. Lisensfelling krever rettighetshavers tillatelse. Engerdal fjellstyre har gitt alle elgjegerne som jakter på statsallmenningen rett til å delta på kvotejakt eller lisensjakt på store rovdyr etter de krav og regler som overordnede myndigheter fastsetter. Er det andre som ønsker delta på lisensfelling av bjørn må det tas kontakt med fjellstyrekontoret. Bjørnen på bildet er fra en saltstein vest for Galtåsen som elgjaktlaget til Ole Geir hadde satt opp for å se om det var noen skytbare elger på nyfeltet. Saltsteinen står ca 1,8 meter over bakken så dette er ingen stor bjørn.

Gasta Design