Lillestu seiret på Engersjøen

Foto: Tore Stengrundet ID:142

Foto: Tore Stengrundet ID:142

 

 

Engersjø fiskeforenings årlige dreggekonkurranse ble arrangert sist fredag. Med 45 fiskende deltakere, en del grillere og mange ivrige naturstigåere var arrangøren svært så tilfreds med oppmøtet. Den mest tilfredse fiskeren var etter alt å dømme Jonny Lillestu, som stakk av med 2000 kr i premie for største fisk og samtidig vant premie for størst totalfangst. Lillestus tyngste veide 940 g. mens den totale ørretfangsten i konkurransen endte på 7160 g. fordelt på 16 fisker. Den snartenkte kan allerede ane at mange fiskere ble uten fisk, og at grunnen til det var kaldt og surt nordavær, var det bred enighet om.

Gasta Design