Kvote lisensfelling jerv.

jerv web.JPG

 

Rovviltnemda har vedtatt kvoter for lisensfelling av jerv i Hedmark. Til sammen 12 jerver tillates felt i perioden 10. september 2016 til 15. februar 2017. Det ble felt 4 jerver i Engerdaln sist jaktsesong. Mer info fra Fylkesmannens her. 

  • Jakt på jerv krever lisens. Jeger registrerer seg via internett på jegerregisteret.no.
  • Lisensfellingsområdet er delt i ulike soner i henhold til forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark. Inntil 12 jerver, hvorav maksimalt 8 hunndyr, kan felles i Hedmark. Av den samlede kvoten kan inntil 5 dyr, hvorav maksimalt 3 hunndyr, felles i blå sone. I den del av blå sone som ligger innenfor ulvesona er det satt en øvre grense på 2 dyr. Det tillates ikke båsfangst innenfor ulvesona.
Gasta Design