Kompletterende møtepapirer.

Foto: Arkiv/ Ole Opseth ID:689

Foto: Arkiv/ Ole Opseth ID:689

Som tidligere annonsert er det fjellstyremøte førstkommende mandag. Ved utsendelse av møtepapirer var ikke saken om jakt på ryper og skogsfugl tatt med, fordi takseringsresultatet ikke var klart. Nå er denne saken klar og i tillegg har det tilkommet en høringssak som ikke var med i oppsatt sakliste. Papirene finner du under menyknappen Styrearbeid. 

Gasta Design