Kommunen engasjerer seg om skogsdrifter på Statsallmenningen

Vi har tidligere fortalt om Fjellstyrets engasjement vedr skogsavvirkninger på statsallmenningen. Nå følger Engerdal kommune opp og stiller seg bak fjellstyrets synpunkter i saken. Formannskapet har i møte i dag behandlet en bordsak der de stiller seg bak de synpunkter og krav som fjellstyret tidligere har fremmet overfor Statskog SF. Det er i skrivende stund ikke klart hvordan endelig vedtak blir, men dette kan du følge med på i dagene framover på kommunens hjemmeside: www.engerdal.kommune.no
Saksframlegget kan du lese her.

Gasta Design