Kloppinga på Femundstien ferdig

Foto: Knut Eggen - Anders Haugen i arbeid på myra vest for Torbumyra ID:408

Foto: Knut Eggen - Anders Haugen i arbeid på myra vest for Torbumyra ID:408

I april bisto Engerdal Fjellstyre med utkjøring av klopper til Femundstien mellom Femundsenden og Hovden. I går kom rapporten om at kloppinga nå er lagt. Sju strekninger mellom Sørjota og Djupdalstjønna, tilsammen 302 m og sju til langs Kuhølkjølen, tilsammen 250 m, er nå ferdig. Hvilket betyr, at hele strekningen fra Femundsenden til Hovden nå er tilfredsstillende kloppet.

Materialene som er brukt er doble bord 36x144 mm, med en labank per 1,5 meter. Kraftige skruer.

Fjellstyret benytter anledningen til å berømme ildsjelene rundt arbeidet! Det arbeidet som legges ned av ildsjeler rundt om i kommunen har uvurderlig betydning, og i dette tilfellet, for tilretteleggelse og for alle oss som setter pris på å bruke naturen og friluftslivet rundt oss. Dette er en kjempe fin tur, som nå er veldig godt tilrettelagt og brukevennlig. Så tusen takk, og veldig bra jobba!

Det er DNT Engerdal og Trysil som er hjernen bak dette prosjektet, med støtte fra, blant annet, Engerdal Fjellstyre.

Rapport fra Ragnar Omang

Gasta Design