Klart for trekking av elgjaktfelt.

Det begynner nå å bli klart for trekking av elgjaktfelt på statsallmenningen i Engerdal. Det er i år 35 innenbygds lag som skal fordeles på 28 jaktfelt og drøye 100 utenbygdslag som har søkt på tre jaktfelt. Fjellstyret har til hensikt å presentere trekningen førstkommende tirsdag kl 19:00 i Engerdal samfunnshus. Det blir salg av mineralvann, kaffe og kaker i regi av samfunnshuset. 

Som kanskje noen kjenner til pågår det et dokumentarfilmprosjekt i Engerdal med arbeidstittel "elgskogen". Det er engerdølen Ane Helga Lykka som står bak dette. Hun har spurt Fjellstyret om å få gjøre opptak i forbindelse med trekkingen, og det har vi selvsagt stilt oss positive til. Hun vil informere om sitt prosjekt innledningsvis. For den som synes dette er litt ubehagelig kan vi berolige med at hun ikke har til hensikt å filme nærbilder av alle frammøtte. 

Foto: Ole Opseth

Foto: Ole Opseth

Ole Opseth