Klart for nytt fjellstyremøte torsdag 29 oktober.

Foto: Ole Opseth/Arkiv. ID:251

Foto: Ole Opseth/Arkiv. ID:251

Førstkommende torsdag, den 29 oktober, er det klart for fjellstyremøte på Skrivargarden på Drevsjø. (Etter møteplanen er dette et utsatt møte). Etter alle solemerker er dette det siste møtet for det sittende fjellstyre. Som kjent er det kommunestyret som oppnevner fjellstyret, og nytt fjellstyre for kommende 4-årsperiode blir oppnevnt i kommunestyremøte samme dag. Det er som vanlig en rikholdig og variert sakliste med økonomirapport for 2. tertial, tilskuddssaker og høringer. Den heteste poteten denne gangen er utvilsomt høringsuttalelse vedrørende forslag til kommunal forskrift om snøskuterløyper. Det ligger derfor an til en politisk uke utover det vanlige i Engerdal. Innkalling og saksframlegg til fjellstyremøtet kan du som vanlig lese under knappen styrearbeid på denne siden.  

Gasta Design