Käringsjön - Göteborg i kano

Foto: Tore Stengrundet ID:656

Foto: Tore Stengrundet ID:656

Å padle hele Femund-/Trysil-/Klarälvsvassdraget er litt av en ekspedisjon. Godt over 70 mil er Skandinavias lengste vassdrag fra kildene ved Käringsjön til Göta älvs munning i Kattegatt. Gjengen på bildet raster ved Litlrundhåen i Femundsmarka så vidt i gang med sin store "äventyrs- og miljöekspedisjon" og håper å nå havet i løpet av tre uker. Foruten mye padling og store naturopplevelser vil de fire ta jevnlige vannprøver nedover vassdraget for å finne ut om mikroplast og fluorkarboner også er et problem i ferskvann, ikke bare i havet. Dette er viktig og spennende forskning som det hittil er gjort lite av. Fra venstre på bildet sitter fotograf Anna Öhlund, ekspedisjonsleder, kanobygger og utstyrsmaker Andi Röder, journalist Anders Sporsén Eriksson og marinbiolog Andrea Johansson. Når ekspedisjonen er endt, vil vi forhåpentligvis kunne lese om den i blader som Utemagasinet og Göteborgs-Posten.

Gasta Design