Jordugleungen greide seg

Foto: Bjørnar Johnsen ID:680

Foto: Bjørnar Johnsen ID:680

I starten på juli hadde vi en sak om en jordugleunge som hadde falt ut av redet på Kvisla ved Aleksander Johnsen. Som bildet viser var den liten og langt fra flyvedyktig og den oppholdt seg i nærheten av husa og gjemte seg i vegetasjonen. I kveldingen begynte den å lage lyd og da kom foreldrene og ga den mat. Regnet med at det ville bli en tøff periode for ugleungen på bakken hvor den fort kunne blitt kattemat. Denna ugleungen er nok en tøffing for nå har den blitt flyvedyktig og kommet seg opp i trærne og har en mye tryggere tilværelse der. Så lenge foreldrene kommer med mat har den gode mulighetertil å berge livet tross en vanskelig oppvekst utafor reiret.

Gasta Design