Jervregistreringene har begynt

Foto: Bjørnar Johnsen ID:328

Foto: Bjørnar Johnsen ID:328

 

Årets jervregistreringer for å registrere ynglelokalitet og innsamling av jervskitt for DNA analyser av individ er igang. Bildet er fra Buhøgda i går mot Sølen som stikker opp over tåkehavet. Her har en jervhanne tusla over fjellet og den er det samlet inn skitt fra. Stortinget har bestemt at det skal være 39 jervynglinger i Norge og 5 av dem skal være i Hedmark. Et omfattende registreringsarbeide blir utført for å få best mulig svar på hvor mange ynglinger det er, men man er helt avhengig av gode sporingsforhold som kan være et problem i fjellet med mye vind og hard skare. Sist vår ble det funnet 13 ynglinger i Hedmark. Alle som vil kan samle inn jervskitt og levere til SNO sin rovviltkontakt Bjørnar Johnsen, og mer møkk jeg får jo bedre blir registreringsarbeidet. Er det noen som oppdager mye jervetrafikk i et område er vi veldig interessert i tips om dette.

Jerverspor Buhøgda

Gasta Design