Jervefamilie

Foto:Viltkamera ID:95

Foto:Viltkamera ID:95

Årets jerveregistrering er over og det er dokumentert 3 ynglinger i Engerdal. Bildene er fra Storhøa-Kvitvorda området hvor det er yngling med 3 valper. Valpene er store for årstida og de kan være født allerede i februar og dette er første turen utafor ynglehiet på egen hånd. I første del av mars flytta tispa valpene ca 70 meter som er helt normalt, men da er valpa så små at tispa bærer en og en valp i munnnen. Tispa har ganger i snøfonna gjerne i forbindelse med bergskrenter og steiner og det kan være et omfattende gangsystem med dasser, matlager og liggeplasser for valpa. I Härjehogna området og Femundsmarka er det også dokumentert jerveynglinger i år. Ved ynglinga i Femundsmarka ble det som kjent gjort et hiuttak av Statens Naturoppsyn hvor tispa og valpa blei avliva i hiet for å begrense skadeomfanget i kalvingsområdet for tamreien.

Jervevalpens første tur ut i den store verden
Jervevalpa samla ved hiet.
Bratt for valpa.

Gasta Design