Jervedrept reinskalv.

Foto: Bjørnar Johnsen ID:498

Foto: Bjørnar Johnsen ID:498

Elgjegera som jakter i Svartåsen fant denna reinskalven vest for Tolgevollen. Det ser ut til at det kan være en jerv som har tatt et kraftig nakkebitt på kalven og knust en nakkevirvel. Nesten hele kalven var oppspist og det er nok ikke mange dager siden den ble drept, men jerven har nok fått hjelp av kråkefugl også. Er det noen som finner døde reinsdyr er det viktig melde fra til SNO ved Bjørnar eller reingjeterne. 

Gasta Design