Jaktkort

På grunn av veldig mange henvendelser angående jaktkort, så tar det tid å få ut jaktkortene og fakturaene. Alle jaktkort med fakturaer kommer, men på grunn av dette kommer jeg til å utsette fristen på fakturaen til 31. Mai! Det er altså fristen på fakturaen som gjelder, har du ikke betalt innen denne fristen mister du jaktkortet. Det er ingen vits å betale kortet etter fristen, alle innbetalinger på jaktkort etter 31. Mai vil bli kreditert! Gjør også oppmerksom på at fakturaen kommer på mail til alle som har oppgitt mailadresse.

Harekortene, ande- og duekortene og treningskortene blir sendt ut etter at alle fuglekortene er sendt ut, dette kan ta litt tid, men disse kortene er det fritt kortsalg på, så det er ingen fare for å miste disse kortene. Ha derfor litt is i magen, kortene med faktura kommer etterhvert. Rådyr og bever blir det etter all formodning trekning på, disse kortene blir trekt etter søknadsfristen på disse kortene som er 1. juni.

Gasta Design