Jakt på ulv, jerv og bjørn

Det nærmer seg elgjakt og mange ivrige elgjegere er klar for årets høydepunkt og under elgjakta kan det dukke opp jaktbart rovvilt som det kan jaktes på om det er gjort noen forberedelser i forkant. Det er jakt på jerv og bjørn og ulvejakta starter 1. oktober. Bjørnejakta starta 21. august og varer til 15. oktober og det kan jaktes innenfor reinbeitedistriktet (grønn sone iforvaltningsplanen) og det er en kvote på 2 bjørner i Hedmark. Jervejakta starta 10. september og varer til 15. februar og det er en kvote på 16 dyr i grønn sone i Hedmark, hvorav maksimalt 8 hunndyr. For resten av Engerdal (som ligger i blå sone) er det 6 dyr hvorav maksimalt 3 hunndyr. Ulvejakta starter 1. oktober og varer til 31. mars og foreløpig er kvoten satt til 6 ulver, men det vedtaket kan påklages. Jaktområdet for ulv er hele Engerdal med unntak av området mellom Elvbrua og Trysil grense på vestsia av Femundselva. For å jakte på disse artene på man være registrert som lisensjeger i jegerregisteret og registrere seg med SMS varsling hos Fylkesmannen i Hedmark. Det er bare følge linkene her og det koster ikke noe. Alle elgjegerne som jakter på statsallmenningen kan i henhold til elgkontrakten jakte på store rovvilt. Andre jegere som ønsker jakte rovvilt på statsallmenningen må ta kontakt med fjellstyrekontoret.

Gasta Design