Introduksjonsjakt - harejakt med hund.

Lørdag 22. september inviterer NJFF-Hedmark, i samarbeid med Engerdal fjellstyre, ungdom og nye jegere til introjakt på hare på statsallmenningen i Engerdal. Vi innleder dagen med enkel teori om harejakt og sikkerhet under jakt, før vi bruker resten av dagen på praktisk jakt med hund. Ønsker du å være med, eller har spørsmål, kontakt NJFF-Hedmark.

Harejakt ungdom plakat1.jpg
Ole Opseth