Interessant forskning om steinfluer fra Isterforssen

Steinfluer (orden Plecoptera) lever i og ved ferskvann, der larvestadiet er i vann. I Norge er det ca 35 arter. Steinfluene i ulike stadier er ofte viktig næring for fisk (og fugl). Forskeren Louis Boumann (UiO) har funnet ut at Isterfossen har en spesiell variant av arten Leuvtra hippopus. Det som skiller individene ved Isterfossen fra artsfrender ellers i landet er at de har mye kortere vinger og flyr ikke. De starter dessuten våren tidligere ved at de klekker og parrer seg i april, noe som er nesten en måned tidligere enn artsfrender ellers i landet. Dette vanskeliggjør utveksling av DNA. Boumans mener at når arten koloniserte området rett etter siste istid var L. hippopusfra Isterfossen lik sine artsfrender ellers. Men over tid har det lokale miljø og klima gjort at arten nå avviker en del fra sine artsfrender. Det er allikevel ikke snakk om en ny art. Men eksempelet viser hvordan arter som lever isolert over tid kan utvikle seg i annen retning enn artsfrender ellers, beroende av hvordan miljøet utvikler seg. Mer om dette finner du om du klikker deg inn på forskning.no.

Gasta Design