Innkalling til fjellstyremøte den 8 oktober.

Den 8 oktober kl 10:00 er det klart for nytt fjellstyremøte på Skrivargarden på Drevsjø. Saker som skal opp til behandling denne gangen er en søknad om etablererstipend for storfeholdere samt en økonomirapport for 2. tertial. Innkalling og møtepapirer finner du som vanlig under fliken Fjellstyrepolitikk oppe til høyre på denne siden.

Gasta Design